นโยบายการสั่งซื้อสินค้า

HAR shop online  ผลิตและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดสินค้าที่แสดงหน้าร้านเป็นรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิตได้ให้รายละเอียดไว้ รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงหน้าร้านใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสี หรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากความละเอียดของอุปกรณ์แสดงผลของลูกค้า

ราคาสินค้า

ราคาของสินค้าที่แสดงในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิด เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดาไว้เรียบร้อยแล้ว หากลูกค้าต้องการให้จัดส่งแบบด่วนจะมีค่าใช้จ่ายการดำเนินการเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการจัดส่งสินค้า

การชำระเงิน

ทางร้านจัดช่องทางการชำระเงินเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าหลายช่องทางดังนี้

 • ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต
 • สำหรับรายละเอียดในการชำระเงินแต่ละประเภท สามารถศึกษาเพิ่มได้จากนโยบายการชำระเงิน

การรับประกันสินค้า

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าของทางร้าน ทางร้านมีการรับประกันสินค้าในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 • สินค้าที่ส่งมอบ หากเกิดความเสียหายจากการผลิต ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 14 วันทำการหลังจากรับสินค้า
 • สินค้าที่เปลี่ยนจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และไม่มีร่องรอยการเปิดใช้งาน หรือ พลาสติกหุ้มถูกแกะออก

นโยบายการชำระเงิน

กรณีชำระเงินผ่านธนาคาร กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 039-1-36586-5 สามารถแจ้งชำระเงินได้ที่ Line Official account :@357ygvki โดยสามารถอัพโหลดสำเนาการชำระเงินผ่านระบบได้ทันที หากไม่สะดวก สามารถถ่ายรูปหรือสแกนหลักฐานการชำระเงินแล้วส่งมายัง Line Official account :@357ygvki

กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต  ให้เลือกที่ “ชำระเงินออนไลน์” หลังชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งชำระเงินให้อัตโนมัติ

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-10 วันทำการโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ กฎระเบียบการทำงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ กฎระเบียบของบริษัทรับจ้างขนส่งเอกชนที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
 • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง บริษัท ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

ข้อยกเว้นการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า : สินค้าที่ถูกเปิดและนำไปใช้งานแล้ว

เงื่อนไขในการเปลี่ยน-คืนสินค้า

 • สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่มีสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนใน Stock เท่านั้น
 • สินค้าที่เปลี่ยน หรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพเดิมไม่เสียหาย
 • การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ต้องส่งสินค้าพร้อมเอกสารชำระค่าสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน

กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยน-คืน ที่ร้านค้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง กรณีสินค้าเสียหาย เนื่องจากการผลิต การส่งสินค้าเปลี่ยนหรือคืน ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนมายังผู้ขาย จะคืนกลับได้เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว กรณีผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อคืน – เปลี่ยน

ขั้นตอนการเปลี่ยน – คืนสินค้า

 1. ติดต่อหน้าร้านเพื่อเปลี่ยน-คืนสินค้า
 2. ติดต่อผ่าน Hot Line 064647855 /  / LINE : @357ygvki / page https://www.facebook.com/harshoponline /e-mail : icejobsunmoon@gmail.com
 3. เมื่อทางร้านได้รับสินค้าจะตรวจสอบคุณภาพและแจ้งลูกค้ากลับภายใน 3 วันทำการ
 4. สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยน-คืนได้ภายใน 5 วันทำการ

นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

กรณีลูกค้าขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้โดยดำเนินการดังนี้

 1. แจ้งขอคืนเงิน ในขั้นตอนการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โดยแนบหลักฐานการชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงินมาพร้อมสินค้า
 2. ภายหลังร้านค้าตรวจสอบสินค้าเรียบร้อย ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าโดยจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ ลูกค้าต้องสำเนาหน้าบัญชีแนบพร้อมหลักฐานการ
 3. ชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

 • HAR Shop online
 • 77/68 อัลเมรอลเรสซิเด้นท์ ซอยสุขร่วมกัน แขวง/เขต ดินแดง กทม 10400
 • หมายเลขโทรศัพท์ 064-0647855
 • อีเมล์ icejobsunmoon@gmail.com